Τακτικά Μέλη

Φυσικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα ασχολούνται με το χώρο της Συντήρησης, και είναι πτυχιούχοι Ανωτάτης Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, ή έχουν παρακολουθήσει συναφή με το χώρο της Συντήρησης προγράμματα εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικοί Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Ερευνητές αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου, καθώς και Εκπαιδευτές σε ανάλογα προγράμματα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα (ΚΕΚ, ΟΑΕΔ ή άλλα), καθώς και όσοι ασκούν το επάγγελμα του συμβούλου οργάνωσης συντήρησης.

Ετήσιες Συνδρομές

για τακτικά μέλη

€40

Κόστος εγγραφής

Το κόστος εγγραφής για τα τακτικά μέλη αντιστοιχεί στο ποσό των 40€ και εξοφλείται μετά την έγκριση του ατόμου από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Διαδικασία Εγγραφής

  1. Συμπλήρωση της ηλεκτρονικής δήλωσης ή της έντυπης δήλωσης.
  2. Έγκριση του Διοικητικού συμβουλίου για αποδοχή
  3. Εξόφλιση του ποσού εγγραφής και του ποσού ετήσιας συνδρομής

Λογαριασμός κατάθεσης

ALPHA BANK, Αρ. Λογαριασμού : 712-00-2002-004884
(IBAN:GR98 0140 7120 7120 0200 2004 884) Hellenic Maintenance Society

Παρακαλούμε να φαίνεται καθαρά το όνομα του καταθέτη