Γιατί να γίνω μέλος της HMS;

 • Γίνεσαι μέλος της μεγαλύτερης κοινότητας στην Ελλάδα σε θέματα διοίκησης της συντήρησης ερχόμενος σε επαφή με στελέχη του χώρου
  Συμμετοχή σε συνέδρια (εθνικά και διεθνή), με σημαντικές εκπτώσεις
  Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε όλη τη θεματολογία της Συντήρησης (εκπτώσεις 10%)
 • Δωρεάν διανομή του Ευρωπαϊκού περιοδικού MaintWorld (4 τεύχη το χρόνο) με αναγνωρισμένο κύρος στο χώρο της Συντήρησης
 • Δικτύωση με την ευρωπαϊκή κοινότητα της συντήρησης EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies)
 • Δυνατότητα συμμετοχής στις ομάδες εργασίας της EFNMS και της ΗΜS
 • Ενημέρωση μέσω των περιοδικών εκδόσεων των newsletters και του site hms-gr.eu (ειδικός χώρος με πρόσβαση μόνο για τα μέλη) για θέματα που άπτονται της συντήρησης
 • Δυνατότητα εύρεσης εργασίας (ατομικά μέλη) ή εύρεσης εργαζομένων (εταιρικά μέλη)
 • Για τα εταιρικά μέλη παροχή εκπτώσεων στα πακέτα χορηγιών στις εκδηλώσεις που οργανώνει ή συνδιοργανώνει η HMS
 • Δυνατότητα δημοσίευσης άρθρων και απόψεων σε θέματα συντήρησης
 • Κύρος και αναγνωρισιμότητα ως μέλος της HMS
 • Συμβάλεις και εσύ στην αναβάθμιση του ρόλου της συντήρησης

Κατηγορίες Μελών

Συλλογικά Μέλη

Νομικά πρόσωπα, με ενδιαφέροντα και δραστηριότητες που εμπίπτουν στο σκοπό της Εταιρίας εκπροσωπούνται από έναν αριθμό αντιπροσώπων, αριθμό ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων

Διαβάστε Περισσότερα

Τακτικά Μέλη

Φυσικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα ασχολούνται με το χώρο της Συντήρησης, και είναι πτυχιούχοι Ανωτάτης Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του Εξωτερικού..

Διαβάστε Περισσότερα

Δόκιμα - Σπουδάζοντα Μέλη

Φυσικά πρόσωπα, που πληρούν τις προϋποθέσεις της κατηγορίας των Τακτικών Μελών, αλλά χωρίς να επιθυμούν να γίνουν άμεσα Τακτικά Μέλη.

Διαβάστε Περισσότερα

Επίτιμα Μέλη

Φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες στο χώρο της Συντήρησης

Διαβάστε Περισσότερα

Φωτογραφίες