Η HMS παίρνει την πρωτοβουλία να γεφυρώσει την Ακαδημαϊκή Κοινότητα & την Πραγματική Οικονομία.


Είστε επιχείρηση;

Στείλτε τίτλους θεμάτων ή προβλημάτων που αντιμετωπίζετε και επιθυμείτε να αντιμετωπιστούν  μέσω διπλωματικών εργασιών σπουδαστών.

Είστε Ακαδημαϊκός/Ερευνητικός φορέας;

Ενημερώστε μας για δυνατότητες ανάληψης εργασιών στο χώρο της Συντήρησης

Ενδεικτικές Θεματικές Περιοχές


  • Προληπτική – Προβλεπτική συντήρηση
  • Ανάλυση κραδασμών
  • Διαχείριση αποθεμάτων ανταλλακτικών
  • Αποτύπωση / Κωδικοποίηση εξοπλισμού
  • Ασφάλεια & Υγιεινή εργασιών συντήρησης
  • Λίπανση
  • Τεχνολογία υλικών

Master Thesis Awards


Η HMS κάθε χρόνο βραβεύει την καλύτερη διπλωματική εργασία στον τομέα της συντήρησης. Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί ταυτοχρόνως την Ελληνική υποψηφιότητα στο Ευρωπαϊκό θεσμό «MasterThesisAwards”.

Με εκτίμηση,

Δρ Ι.Α,Αντωνιάδης,

Καθηγητής ΕΜΠ,

Email επικοινωνίας: antogian@central.ntua.gr

Πληροφορίες Γραμματεία HMS

Τηλέφωνο: 2310-233.266

Εmail: info@hms-gr.eu

Site:  www.hms-gr.eu